strategisk-udbytte

Hvordan opnår du maksimalt strategisk udbytte i en konstant forandrende verden?

Ved at bruge de bedste værktøjer og modeller fra to forskellige verdener i en ny kombination. Dels fra “iværksætter-verdenen”, hvor formålet er at opnå lynhurtigt “proof of concept” med så få ressourcer som muligt, og dels fra ”corporate-verdenen” hvor der tænkes strategisk med en tidshorisont på tre til fem år.

 

East coast thinking vs. West coast thinking

På østkysten i USA, f.eks. i Boston-området har Harvard og andre ledelsesskoler i mange år skabt modeller som tager udgangspunkt i at tænke strategisk først, og derefter taktisk.

Forløbet er ofte, at der fastlægges strategiske mål tre til fem år frem i tiden, derefter deles disse mål op i milepæle. Herefter tages der udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation, og der planlægges handlinger, der skridt-for-skridt kan føre virksomheden fra udgangspunktet til målet. Der bruges ofte begreber og værktøjer så som procesoptimeringer, forandringsledelse, innovation etc.

transformationskort_model

 

Typisk har denne tilgang været bygget op omkring – og brugt af – større (corporate) virksomheder.

På vestkysten i USA, f.eks. i Silicon Valley vrimler det med iværksættere, som forsøger at bryde lydmuren og opnå hurtig succes. Der testes og bruges mange nye arbejdsmetoder og modeller som f.eks. Lean Startup. Formålet er lynhurtigt at kunne bygge en billig ’’prototype’’, teste den hos kunderne, få feedback, rette til og teste igen. På den måde afklares det hurtigt og effektivt om ens antagelser og hypoteser holder stik, og endnu vigtigere; om kunderne faktisk vil købe produktet. Og dette undersøges inden man bruger år og flere millioner kroner på at udvikle produktet helt færdigt, inden lancering.

Lean_Preto

 

En tilgang der ofte bruges af iværksættere/opstartsvirksomheder.

Begge ”tilgange” kan være særdeles effektive og føre til succes. Der er dog en tendens til, at man enten vælger den ene eller den anden tilgang, og dermed potentielt går glip af effektive værktøjer. Med andre ord kan 2 plus 2 måske give 5, hvis man som virksomhed tør at tage springet fra de traditionelle (faste) rammer og bruge en kombination af de bedste metoder fra begge verdener.

 

Langsigtet fokus eller kundeorienteret agilitet?

En af ulemperne ved kun at arbejde med de traditionelle (østkyst) modeller er, at der fokuseres så meget på de langsigtede mål og projekterne som skal understøtte målene, at man risikerer at komme ud på et sidespor. Der ageres ikke agilt og proaktivt i forhold til omverdenen og kundernes behov. Virksomheden kan i værste tilfælde ende i et ”strategic drift” (som Kodak, der fastholdte et strategisk fokus på, at foto skulle printes på papir.) Og risikoen for et ”strategic drift” er i dag større end nogensinde. Ikke mindst pga. internettets enorme vækst.

Virksomhederne kan med fordel søge inspiration i de nye iværksætter (vestkyst) modeller, som er kendetegnet ved høj agilitet og langt hurtigere interagerer med kunden. Der arbejdes mere fokuseret på at opnå ’’proof of concept’’ og udvikle en bæredygtig forretningsmodel, og dette med brug af færre ressourcer end tidligere set i østkystmodellerne. Værktøjer som Pretotyping, MVP – Minimum Viable Product, Rapid Prototyping, BMC – Business Model Canvas og Lean Canvas er kendte værktøjer hos iværksættere. Til gengæld mangler de ofte et langsigtet perspektiv og ikke mindst bedre integration af milepæle og strategiske handlingsplaner.

EffektStrategi - en agil strategi model

 

Vi ønsker at kombinere det bedste

– vi kalder det EffektStrategi®

Vi har stor erfaring med de traditionelle (østkyst) modeller, og har faciliteret mange succesfulde strategiske processer i både store og mellemstore virksomheder. I løbet af de seneste år er vi dog blevet meget inspireret af iværksætter (vestkyst) modellerne pga. deres agilitet, kundefokus og fordi de kræver langt færre ressourcer.

Vi tror på, at tiden er kommet til at smelte de to tilgange sammen. Vi ønsker ikke at opfinde noget nyt, men at kombinere de mest effektive værktøjer og metoder fra to verdener i en model. Vi kalder den for EffektStrategi(R) og håber den kan inspirere dig.

Hvad kan EffektStrategi® betyde for dig og din virksomhed?

Sandsynligvis at du når dine mål og sikre agilitet, fokus på kunderne og undgår et strategic drift?

Så, ønsker du at:

  • Minimere jeres udviklings tid fra uger til timer
  • Fokusere på kundefeedback fremfor at diskutere interne holdninger og synspunkter
  • Kunne skabe, styre og teste nye ideer i et strategisk perspektiv
  • Håndtere den strategiske udvikling i en agil verden

…så er vi klar. Det kan være inspiration i form at oplæg, gå-hjem-møder, projekter eller en workshop tilpasset netop din situation.

Skriv en kommentar og giv din mening til kende eller skriv en mail direkte til enten nicolaj@tinktank.dk eller jesper@tinktank.dk

/Nicolaj & Jesper