Lean-startup-intro

Lean Startup Introduktion

 

Introduktion til Lean Startup

 

Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed. Lean Startups grundlæggende forudsætning er, at ikke kun de små opstartsvirksomheder, men også større virksomheder i stigende grad beskæftiger sig med ekstrem usikkerhed og behovet for hurtigt at kunne tilpasse sig. Lean Startup underviser teams og organisationer i at gøre dette. Lean Startup (og lean filosofi i almindelighed) er en videnskabelig tilgang til forretningsudvikling og ledelse.

 

Lean filosofien i sig selv er baseret på den forudsætning af reduktionen af spild. Det rejer sig om at arbejde på de rigtige ting og at gøre de rigtige ting effektivt.

 

Ries (forfatter at Lean Startup) definere en “Startup” således:

 

[En startup er] … en organisation dedikeret til at skabe

noget nyt under forhold med ekstrem usikkerhed.

Her har vi prøvet at bryde Lean Startup op i trin/faser. Man kan også vælge at overlappe faserne. Hvis du er interesseret i, hvordan man skaber ideerne og tester disse, altså om folk vil have din idé eller ej (“validere”), får du mest ud af trin 1-6. Hvis du ønsker at måle og tune din indsats, er der mest om dette i trin 7 og besøg så igen 1-6 efter behov for at se på nye funktioner / produkter. Skalering og organisering sker i trin 8-9.

 

Sådan bruger du Lean Startup i praksis:

 

Trin 1: Identificer nøgleforudsætninger

I begyndelsen skal du lave en bruttoliste over antagelser om dit produkt / tilbud. Det er meget vigtigt at starter med at identificere disse antagelser. Når du har identificeret dine vigtigste antagelser, kan du omsætte dem til hypoteser, der kan testes. Disse hypoteser bliver grundlaget for din test. De væsentlige forudsætninger er:

 

 • Værdi – At din kunde har et stort problem, og at du kan løse det på en måde, som kunden vil betale for.

 

 • Vækst – At der er plads i markedet til dit tilbud; dvs, at denne idé vil overleve andre ’’early adopters’’.

 

Målet er at få din idé ud så hurtigt og så billigt som muligt, så du kan teste dine antagelser. Det er en stor sandsynlighed for at dine værdi- og væksthypoteser (forudsætninger) ikke er 100% korrekte (men heller ikke 100% forkerte). Når dine antagelser/hypoteser møder den virkelige verden (kunder) opstår der virkelige magi (læs: læring). Det er sådan du bliver en bedre iværksætter.

 

 

Trin 2: Kundens arketype

I dette trin skal du arbejde med at menneskeliggøre den kundetype, som du skal sælge dit produkt / service. En god måde at gøre dette på er ved at lave kundens empatikort (fra Alexander Osterwalders bog Business Model Generation).

Skriv de seks hovedtræk om din ”kernekunde” op på en tavle (hvad tænker og føler han/hun – hvad hører han/hun – hvad ser han/hun – hvad siger og gør han/hun – Hvilke frygt og behov har kunden? Brug derefter post-it til at udfylde de tomme felter. Brug ca. en halv time på den generelle idé og fokusér så din indsats i de kommende trin. Det gode ved post-it noter er, at du kan flytte dem rundt, tilføje dem og fjerne dem, efterhånden som du får dybere indsigt.

 

Trin 3: Minimum levedygtigt produkt – Minimal Viable Product (MVP)

På dansk ”Minimal levedygtigt produkt” – eller et produkt, der kun lige netop er levedygtigt nok til at komme på markedet. MVP hjælper dig med at få feedback fra kunden så hurtigt som muligt. Målet er at teste dine forudindtagede antagelser på en måde, der giver dig ubestridelige, erfaringsmæssige beviser. Overvej, hvad Ries siger om at udvikle din MVP meget grundigt, før du kommer investere (for meget) tid på dine antagelser:

 

”Ekstra arbejde udover hvad der kræves for at starte læring, er spild, uanset hvor vigtigt det kan synes på det tidspunkt … Efterhånden som du selv overvejer at bygge dit eget MVP, så lad denne enkle regel være nok: fjern enhver funktion, proces, eller indsats, der ikke bidrager direkte til den læring, du søger. ”

 

MVP kan variere i kompleksitet fra ”røgtest” over basisproduktpræsentation (videoer, power point, regneark) til reelle, tidlige prototyper med de forventelige problemer og manglende funktioner.

 

 

Forskellige typer af MVP:

 

 • Video MVP – En grundlæggende videopræsentation, der beskriver funktioner og måske endda demonstrerer en tidlig prototype. Brug denne test til produkter, der ikke er blevet bygget (og/eller ikke kan frigives).

 

 • Concierge MVP – Du udfører en proces, der ikke er færdig udbygget endnu, manualet. Dvs. du udfører den opgave som kunden ønsker (og som produktet/services på sigt skal gøre) manuelt.

 

 • The Wizard of Oz Test – The Wizard of Oz Test – bliver ofte brugt i forbindelse med udvikling af produkter/services hvor der foregår interaktion mellem teknologi og mennesker. Kunden tror at produktet er færdig, men opgaven udføres (simuleres) – på en lavpraktisk måde – af en person i et andet rum

 

 • Røg Test – en røg test er dybest set en reklame – uden et fysisk tilknyttet produkt. Kunderne kan forudbestille et produkt, der ikke er blevet bygget endnu. Dette er en meget effektiv måde at teste, om kunderne er interesseret i at købe et produkt eller ej.

 

Bonus: Video guide til MVP > KLIK HER

 

Trin 4: Innovations Regnskab

Innovation regnskab fortæller hvordan du skal måle fremskridt. Fremskridtet måles ved at etablere en baseline i et par konkrete målinger gennem en MVP lancering. Det næste skridt er at identificere mål baseret på de handlingsrettede (ikke forfængeligheds) målinger og at arbejde for at nå disse mål. Ikke-forfængeligheds målinger er handlingsrettede, tilgængelige og kontrollerbare.

Ries skriver: “Hvis en rapport skal betragtes som ansvarspådragende, skal den klart vise årsag og virkning.” For at en rapport kan betragtes som tilgængelig, skal den være nem at forstå. For at en rapport er kontrollerbar, skal den kunne verificeres med rigtige kunder, og det skal være let at spore tilbage i form af kildedata.

 

Trin 5: Pivot eller holde ud

Et omdrejningspunkt (Pivot) er hvad du gør, når du beslutter dig for at ændre strategi. Et produkt kan gå igennem mere end fem store omdrejninger før den opnår en tilstand af “produkt-markeds-klar” (dvs. at det produkt du har udviklet er et perfekt match til et markeds/kunde behov). Hvis du har lavet trinvise justeringer efter innovations regnskabsmæssige rammer og du ikke får vigtig respons (positiv eller negativ – begge er et tegn på buy-in) fra markedet, så bør beslutningen være at pivotere eller holde ud.

 

Det er en god ide at sætte et ’’pivot eller fortsætte møde’’ på dagsordenen med maksimalt to måneders mellemrum i begyndelsen.

 

Trin 6: Batch (små partier) and Do Not Fail

At arbejde i små partier er en afprøvet måde for at sikre effektivitet i produktionen. Toyota kalder det ’’ét stk. flow’’. I forhold til iværksætteri handler det om at frigive en funktion ad gangen efterfulgt af umiddelbar vurdering af effekter. Dette kan f.eks. ske mange gange om dagen i en tech virksomhed.

 

Også ’’pull-tactics’’ – ’’træk taktikker’’ (et produktionskoncept taget fra Toyota) kan opfattes på denne måde: udvikling af produktegenskaber udføres kun hvis der er behov for at lave nye eksperimenter. Og da eksperimenter kommer fra gæt eller forskning om hvad en kunde ønsker / har af behov, så trækkes produktudvikling af kundernes efterspørgsel.

 

Trin 7: Vækstmotorerne

Der er tre vækstmotorer, der kan påvirke de handlingsrettede målinger, en Startup skal måle på.

 

 • Den klistrende vækstmotor – En strategi, der er nødvendig for virksomheder, der er afhængige af deres evne til at tiltrække og fastholde kunder i lang tid.

 

 • Den virale vækstmotor – Produkter, for hvilke kunder gør hovedparten af markedsføringen.

 

 • Den betalte vækstmotor – Produkter, der er afhængige af betalt reklame for at sprede sig.

 

Virksomheder har brug for at tune deres motor til vækst og for at udvikle nye kilder til vækst i forbindelse med at den nuværende motor rammer et loft.

 

Trin 8: Tilpas

Eric Ries nævner Toyotas “Five Why’s” (’’Fem Hvorfor’er’’) proces, som en klar vej til at opbygge en bære- og tilpasningsdygtig organisation. Denne metode er et enkelt, men effektivt, problemløsningsværktøj. Når der opstår et problem eller et problem skal løses, samler man alle der er involveret og stiller spørgsmålet “hvorfor?” i alt fem gange. Mellem hvert svar investerer man tid og ressourcer i at løse problemet inden næste ”hvorfor” stilles.

 

Trin 9: Innovér

Opbygning af en innovationskultur kræver at man giver de rigtige betingelse. Eller fungere det ikke. Disse grundlæggende betingelser, som vi har set i mange Startups er:

 

 • knappe, men dedikeret ressourcer
 • uafhængig udviklingsmyndighed ELLER at udviklingen er uafhængig af drift
 • en personlig interesse i udfaldet

Ries’ supplerende bemærkning til større virksomheder der vil innovere, er at skabe en lille “innovations sandkasse”, der begrænser sig til dele af forretningsplatformen, markedsføringsstrategien, kundesegmenterne eller den regionale placering, som du skal eksperimentere med. Det hjælper med at måle resultater – og sandkassen kan udvides på et senere tidspunkt.

 

Lad os endelig hører dine kommentarer og sig til hvis vi skal kigge forbi og tage en snak om hvordan du kan test dine/jeres ideer hurtigt, effektivt og billigt.

 

/Nicolaj og Jesper

 

nicolaj@tinktank.dk

jesper@tinktank.dk