Har du for mange opgaver som du har svært ved at prioritere?

Uanset om du er iværksætter, etableret eller ansat.

Kender du nok situationen

Du har for mange idéer/opgaver. Alt for mange.

Og for lidt tid.

 

Så hvilke skal du prioriterer?

Det kan nedenstående værktøj give dig svaret på.

Det er et enkelt værktøj. Men effektivt.

(En kombination som vi kan li´)

 

Prioriterings matrice

 

På den ene side (Y-aksen) skal du vurdere om ressource – og tidskrav er lavt eller højt. Du kan vurdere det ud fra følgende spørgsmål:

 • Skal der bruges mange timer på idéen / opgaven?
 • Er der behov for involvering fra andre afdelinger?
 • Kræver opgaven nye eller eksterne kompetencer?
 • Hvor kompliceret er den at udføre?

 

Svarerne på ovenstående bør give dig en god idé om hvorvidt opgaven ligger i den ene eller anden ende af skalaen.

 

På den anden side (x-aksen) skal du vurdere om forbedringspotentialet er lavt eller højt. Det kan være potentiale målt i:

 • I kroner og øre.
 • Øget effektivitet
 • Større medarbejdermotivation

 

Ud fra din vurdering af de to punkter, sætter du dine ideer/opgaver ind i matricen.

 

Det fører dig til følgende konklusion:

 

 • Opgave A – som har et stort potentiale og kræver færre ressourcer – er de såkaldte lavthængende frugter. Dvs. de opgaver du starter med som de første.

 

 • Opgave B – som har et stort potentiale og kræver en del ressourcer – er opgaver der kræver planlægning. Sørg for at starte på planlægningen nu, så du skaber et overblik over hvornår og eventuelt hvordan du vil starte på opgaven. Det er ofte disse opgaver der udskydes. Men da der er et stort potentiale, bør opgaven ikke negligeres.

 

 • Opgave C – som har et mindre potentiale og kræver færre ressourcer – er opgaver du tager løbende når muligheden er der. Det kan være i forbindelse med andre projekter eller opgaver.

 

 • Opgave D – som har et mindre potentiale og kræver en del ressourcer – er opgaver hvor du bør overveje om det er besværet værd. For ressourceforbruget hænger ofte ikke sammen med (det minimale) udbytte.

 

Så hvordan kan jeg lettest komme i gang?

 1. Du kan med fordel tegne matricen på et whitebord eller stort stykke papir på væggen.
 2. Opgaverne noteres på post-it. Én opgave pr. post-it.
 3. Du vurdere ressource – og tidskrav samt forbedringspotentialet som beskrevet ovenfor.
 4. Opgaver eller idéerne sætte ind i matricen.
 5. Du starter med opgaverne i det øverste højre hjørne.

 

God fornøjelse!

 

Inden du smutter, er her en gave til dig…

Men kun til dig, hvis du kan nikke ja til disse kriterier:

 • Virksomheden er beliggende i region Midtjylland
 • Har mindst 5 ansatte
 • Rummer et internationalt vækstpotentiale.
 • Er over 3 år gammel.

 

Hvis du nikket ja 4 gange, så har du mulighed for GRATIS at deltage på vores kommende workshop.

(Gratis fordi Væksthus Midtjylland betaler)

 

Vi, TinkTank®, er udvalgt til at gennemføre nedenstående workshop, – som en del af Væksthus Midtjylland kursusprogram.

 

Workshoppen handler om:

 

Hvordan sikre du, at det er dig, der styrer retningen på virksomheden frem for mængden af gode idéer og muligheder? Og hvilke idéer og muligheder, er egentlig gode nok?

 

På denne GRATIS* én-dags vækstcamp får du inspiration og viden til at:

 • Håndtere den strategiske udvikling i en agil og hastig forandrende verden
 • Udnytte mulighederne i eksponentiel vækst, og den digitale transformation til din fordel
 • Fokusere på kundefeedback fremfor at diskutere interne holdninger
 • Udarbejde enkle handleplaner så I går fra idé til handling

 

Derudover får du 3 konkrete værktøjer til at:

 • Prioritere og identificere hvilke idéer der har mest potentiale, og hurtigst kan nå markedet.
 • Minimere jeres udviklingstid fra uger til timer, så produktet hurtigere når kunderne
 • Undgå flaskehalse pga. overbelastning af organisationen

 

Workshoppen afholdes d. 26 maj i Silkeborg. Væksthus Midtjylland betaler, såfremt virksomheden er over 3 år, placeret i region Midtjylland, har mindst 5 ansatte og et internationalt vækstpotentiale.

 

Læs mere her:  Giv konkurrenterne baghjul – hav styr på fremtiden!

Skriv eller ring hvis du vil vide mere

Jesper

29983341

Jesper@TinkTank.dk