Virksomheden

Bodylab er markedsførende indenfor udvikling og innovation af sportsforplejning og fitness livsstilsprodukter I Skandinavien. Den stærke position er opnået ved konstant udvikling af rene, ærlige, brugervenlige og fantastisk smagende kvalitetsprodukter, som er udviklet i Danmark.

Visionen

Det første skridt var at udvikle en treårig strategiplan med ledelsesteamet. Dette skulle danne grundlag for beslutninger, da Bodylab havde mange muligheder i markedet, men manglede et skarpt fokus.

For at gøre strategien og retningen endnu mere klar, identificerede vi “must win battles”. Strategien skulle være skarp og nem at kommunikere til organisationen. Sparring og opfølgning blev en del af projektet for at sikre, at eksekvering fandt sted ift. de fastsatte tidsplaner.

Næste skridt var at etablere en B2B organisation i Danmark for at fokusere yderligere på muligheder i denne salgskanal. Sidst, men ikke mindst, skulle vi initiere et mere professionelt salgssetup ift. eksportmarkeder og afsøge mulighederne for afsætning af de fantastiske produkter udenfor hjemmemarkedet i Danmark.

Udarbejdelse af treårs strategiplan I et format, som nemt kunne kommunikeres til organisationen

Bodylabs ledelsesteam kunne se en masse muligheder, men manglede et klart fokus på, hvad der skulle prioriteres. Da Bodylab havde gennemgået en kolossal vækst, både i omsætning og antallet af medarbejdere i løbet af meget få år, var der et åbenlyst behov for at kommunikere både retning og fokusområder. Projekter og initiativer der tidligere havde været givtige skulle nedprioriteres, fordi endnu mere fordelagtige muligheder havde vist sig. Nye kompetencer og en mere professionel og langsigtet tilgang var nødvendig for at realisere disse muligheder.

Opbygning af en B2B salgsorganisation for at sikre fortsat vækst I Danmark

For at opnå de ambitiøse vækstmål i Danmark var der et behov for at udvide salgsstyrken for at muliggøre servicering af selvstændige gyms, fitnesskæder, kosttilskudsbutikker osv. Sideløbende med ansættelse af kompetente sælgere, arbejdede vi med at styrke fundamentet for professionelt og effektivt salgsledelse og salgsarbejde.

For at sikre profitabel vækst i et marked med intens konkurrence, introducerede vi en kundesegmenteringsmodel med det formål at identificere omkostningseffektive serviceniveauer ift. kunderne.

Etablere Bodylab som et brand i specifikke markeder og opnå en eksportomsætning på 1,5 mio. Euro.

For at opnå målene for eksport, var det første skridt at identificere og ansætte en eksportansvarlig. Sideløbende med denne process blev nye værktøjer og templates introduceret som led i at evaluere markedet og potentielle distributører.

At eksportere kræver andre færdigheder, og et mere professionelt setup er forventet, da man samarbejder med distributører, som er særdeles stærke i at gøre forretning i deres hjemmemarked.

Vi åbner for tiden nye markeder, og det er en meget lovende udvikling.

Jesper-hammer
Det er en fornøjelse at arbejde med sådan et stærkt og motiveret team, og med en virksomhed, hvor der er så mange muligheder for yderligere vækst, både I Danmark og internationalt. Som en sidebemærkning skal det nævnes, at jeg beundrer stifteren og ejeren for at være bevidste og ærlige om behovet for yderligere support i dele af forretningen. Den samme indsigt kunne andre virksomheder drage fordel af. — Jesper Hammer