Morsø-case-header

Virksomheden

Danish Design Forever

Morsø har en lang og traditionsrig designhistorie, hvor bl.a. Kaare Klint, Klaus Rath, Monica Ritterband og mange andre kendte designere har sat standarden for Morsøs tidsløse design. Morsø er altid gået forrest, både når det gælder design, funktionalitet og miljø, og det gennemgående materiale er som altid sort støbejern. Det er der gode grunde til. Det unikke støbejern har fantastiske egenskaber med at holde på varmen, er garant for den gode kvalitet og kan ikke slides op.

Vision

At opbygge et “sales excellence” setup der tilsikrer, at Morsø bliver second to none ved at være den mest professionelle og effektive samarbejdspartner inden for ”hygge-branchen”. Ambitionen er at opbygge endnu stærkere kunderelationer og levere ekstraordinære resultater for Morsø og vores kunder.

Strategy-workshop

Salgsstrategi-workshop – om at bryde elefanten op i spiselige bidder

Vi indledte samarbejdet med Morsø tilbage i august 2015, hvor vi afholdte den første salgsstrategi workshop. Formålet med workshoppen var at kommunikere og nedbryde salgsstrategien i forståelige og overkommelige mål, delmål og opgaver. Vi supporterede salgsorganisationen i Morsø med prioriteringen og planlægningen af de mange opgaver, som var nødvendige for at opnå den ambitiøse strategi.

Kort sagt: så handlede det om at nedbryde den berømte elefant (3-årig strategi) i opnåelige og - ikke mindst - forståelige bidder (mål og opgaver) med klare deadlines for hvert område.

Opbygning af sales excellence setup for at optimere salget og tilbyde kunderne endnu bedre services

Morsø Sales Management, er navnet på det sales excellence set-up vi etablerede. Essensen var at kombinere de mange års erfaring fra Morsøs egne organisation med inspiration fra hvordan de bedste i andre brancher udfører salg og salgsledelse. Formålet var at skabe en ny - og endnu højere - standard for, hvordan salget bliver planlagt, gennemført og optimeret i Morsø og hos deres kunder. Ambitiøst – men realistisk!

Kundesegmentering

Formålet med kunde- og produktsegmentering var at skabe grundlaget for en prioritering af hvor mange services (dvs. ressourcer) hvert kundesegment bør tildeles ud fra et indtjenings- og potentialesynspunkt.

Indtjeningsmæssigt er fokus på at tilsikre, kunden får de mest værdiskabende services, fremfor de besøg, der ofte opstår når man som sælger ”tilfældigvis” lige kører forbi kundens butik. Derudover handler det også meget om at sikre, der er en forventningsafstemning med kunden omkring type af service og antallet heraf. Det er ofte hørt, at ”mine kunder værdsætter alle de tilbudte services” – men det er sjældent virkeligheden – og denne antagelse kan koste dyrt!

ENGANG IMELLEM….

Bare engang imellem, bliver man så positivt overrasket, at selv de mest uoverskuelige opgaver pludselig godt kan lade sig gøre…

Sikkert og med rolig hånd fik Nicolaj og Jesper hugget et kæmpe isbjerg af opgaver i stykker, de fik synliggjort, at man ved fælles hjælp og en fokuseret indsats kan opnå det uopnåelige!

2 gæve gutter der på forståeligt dansk kan motivere enhver salgsorganisation…

Søren Færch, Country Manager – Denmark, Sweden & Norway
Jesper-hammer

Det har været en fornøjelse at være med til at skabe et nyt fundamentet og skabe rammerne for, hvordan salget i Morsø tænkes, planlægges og udføres. Det har været en særdeles spændende og udfordrende rejse at ændre de gamle vaner i en virksomhed med +160 års erfaring. Dette kunne ikke være sket uden teamets velvillighed, og I særdeleshed Søren Færchs ønske og beslutsomhed om nødvendige ændringer.

Jesper Hammer