jacob-axelsen-top
Indtjening-over-tid

Formlen til forbedring af din indtjening

Såfremt du har urentable kunder, er det min anbefaling, at du vurderer, om det er muligt at justere nogle af de nævnte parametre. Inspiration til hvordan dette gøres, gives i artiklen. Og hvis du ikke kan opnå rentabilitet indenfor en given periode, må du afslutte samarbejdet med dem. Læs hele artiklen her!

Sælger-1x1

Hvor sikker er du på, at du sælger de rigtige produkter?

Du kan hæve dit salg og dækningsbidrag ved at fokusere på at sælge de såkaldte ”rigtige” produkter, som gøres ved, at du guider kunden i valget af produkterne hen imod de (stort set identiske) produkter, der har et højere dækningsbidrag. Læs mere her!

Hvor sikker er du på, at dine sælgere fokusere på de rigtige kunder?

Mit indlæg henvender sig til de virksomheder, der enten har svært ved at prioritere, hvilke kunder de skal besøge, har for travlt til at udføre alle opgaver, er i tvivl om hvilke potentielle kunde(typer) de bør opsøge, og/eller hvordan de – som virksomhed – kan forbedre indtjeningen med 2-3%, uden at hæve alle priser overfor kunderne tilsvarende.
Falder du under denne gruppe? Så læs med her!

Sådan gennemfører du møder med effekt

I denne lille føljeton af artikler (som jeg skriver for AltOmLedelse.dk) , vil du få gode råd og inspiration til, hvordan du opnår et ”Effektivt Møde”.

Det Effektive Møde på AltOmLedelse.dk

Det er med stor fornøjelse at vi kan henvise til denne serie af korte præcise og særdeles inspirerende artikler om Det Effektive møde på altomledelse.dk