Services

Vi brænder for at skabe effekt. Det er vores altoverskyggende fokus. Til at skabe effekt anvender vi de mest effektive fremgangsmetoder fra den etablerede verden, og matcher dem med metoder fra iværksætterverdenen. På denne måde sikrer vi agile og værdiskabende løsninger for vores kunder. Vi hjælper virksomheder med strategi, forretningsudvikling, salgsoptimering og effektiv ledelse. Du får et team med mere end 75 års international erfaring indenfor forretningsudvikling og ledelse. Vi er specialister i livsstil- og forbrugerorienterede brands.

Effekt Scenarie

Effekt Løsning

Effekt Scenarie

Interessenternes tilfredshed skal sikres, og vi skal skabe effekt! Vi kan opnå en stærk forbedring, Vi kan fjerne et problem, Vi kan sikre at en nuværende situation fastholdes.
 • Vi starter med at danne et overblik over projektets formål, mål, succeskriterie og vigtigste leverancer.
 • Vi identificerer den ønskede forretningsmæssige effekt.
 • Vi identificerer nødvendige adfærdsforandringer som sikrer, at vi kan realisere den ønskede effekt i forretningen.
 • Vi designer få, men kritiske nøgletal (KPI’s).
 • Vi sikrer engagement fra projektsponsor og top ledelse.
 • Vi bruger nøgletallene til at justere for tidlig effekt.

Effekt Løsning

Effekt fremfor leverancer Fokus på at reducere tiden til effekt og at øge tidlig værditilførsel
 • Vi identificerer nøgleinteressenter, som skal involveres i at designe effekt løsningen.
 • I processen designer vi en løsning som sikrer tidlig effekt.
 • Vi udnytter rapid prototyping, tidlig læring og kundeindsigt til at supportere processen.
 • Iterationer (gentagelser) foretages indtil effekt løsningen er sikret.
 • Vi skaber her et roadmap fra start til slut i forhold til, hvordan vi skaber værdi i hele projektet.

Effekt Flow

Effekt Ledelse

Effekt Flow

Hjerterytmen i projektet Rytme af nøgleaktiviteter som sikrer fremdrift.
 • En visuel plan som er tilgængelig for alle i teamet.
 • Planlægning af sprint – små hurtige forløb.
 • Vi definerer output og nedbryder aktiviteter på individuelt niveau.
 • Ugentligt løsnings feedback..
 • Planlægning af næste uge.
 • Evaluering af sprint løsninger.

Effekt Ledelse

Aktivt lederskab Sikrer gennemførelse, forankring og interessenternes tilfredshed.
 • Projekter består af personer og er skabt af personer, det er en dynamisk og konstant forandrende proces.
 • Lederskabet skal tage højde for dette og sikre interessenternes tilfredshed.
 • Vi fjerner ’’idiokrati’’ og mobiliserer det rette mindset.
 • Projektet skal ledes med effekt for øje.
 • Vi faciliterer teamet.
 • Individerne ledes igennem formål og inspiration – feedback og dialog.

Strategi

Hvordan optimerer du dit strategiske udbytte i en konstant forandrende verden? Ved at udnytte erfaring, værktøjer og processer fra to forskellige forretningstilgange, i en ny kombination. Vi tager det bedste fra ’’iværksætter-verdenen’’, hvor målet ofte er hurtig proof of concept med brug af så få midler som muligt og kombinerer denne tilgang med det bedste fra ’’corporate-verdenen’’, hvor langsigtet strategisk planlægning er nøgleordet.
Untitled Created with Sketch.